Liittyminen jäseneksi

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiiri ry on Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsen.  Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirin perusyhdistysjäseneksi voi päästä Etelä-Karjalan alueella toimiva rekisteröity musiikkiyhdistys, jonka piirihallitus hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Lisäksi piirin lapsi- ja nuorisoyhdistysjäseneksi voi päästä alueellamme toimiva rekisteröity yhdistys, jolla on lasten ja/tai nuorten musiikkiryhmä.  Näiden lisäksi piirillä voi olla myös liitännäisjäseninä yksityishenkilöitä, nuorisojäseniä ja kunniapuheenjohtaja.

Oheinen hakemuslomake ei ole hakemus Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirin jäseneksi, vaan se on tarkoitettu piirin jäsenkuorojen henkilöjäsenille, jotka haluavat käyttäjätunnuksen päästäkseen jäsensivuille.