Seurakuntajäsenyys SKML:ssä

Vuoden 2017 alusta ovat seurakunnat voineet liittyä jäseniksi Suomen Kirkkomusiikkiliittoon, jolloin myös seurakuntien rekisteröitymättömät musiikkitoiminnot pääsevät liiton ja samalla tietysti myös piirin jäsenetujen piiriin.  


Tällöin seurakunta maksaa jäsenmaksun SKML:lle. Se on kuluvana vuonna 2021 0,055€/seurakunnan jäsen, josta liitto tilittää edelleen 10% piirille.